DỊCH VỤ KỸ THUẬT

DỊCH VỤ KỸ THUẬT

Tự động hóa tòa nhà ( Buiding Automation) không chỉ đơn giản là việc đưa ra các chức năng của hệ thống. Đôi khi tối ưu hóa hệ thống trong tòa nhà không mang lại sự thoải mái cho người sử dụng mà còn có kết quả ngược lại.

Chúng tôi cung cấp hệ thống tự động hóa cho tòa nhà dựa trên đánh giá về mục đích sử dụng, quy mô, loại hình tòa nhà, nhằm tạo ra sự thoải mái nhất cho người sử dụng.