EVN SPC tham gia dự án Joint Crediting Mechanism(JCM) do Chính phủ Nhật Bản tài trợ

QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN

Ngày 6/1/2015 tại Văn phòng Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC, Công ty thiết bị điện Việt Nam và Tổ chức OECC (Trung tâm hợp tác môi trường hải ngoại Nhật Bản) đã tổ chức giới thiệu và mời EVN SPC tham gia dự án JCM. Trong đó, dự kiến Bộ Môi trường Nhật bản sẽ tài trợ đến 50% chi phí mua máy biến áp armourphous.

 

Sau quá trình tìm hiểu về nguồn gốc dự án JCM, khung pháp lý triển khai dự án: OECC xuất trình Biên bản ghi nhớ giữa Việt nam và Nhật Bản về hợp tác phát triển với mức thải khí các-bon thấp (Memorandum of Cooperation on Low Carbon Growth between The Japanese side and The Vietnamese side) do ông  Toshimitsu Motegi - Bộ trưởng Bộ Công Thương Nhật và ông Nguyễn Minh Quang - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam ký ngày 2/7/2013 tại Hà Nội; Tổ chức Overseas Environmental Cooperation Center (OECC), Công ty Tư vấn Yuko Keiso. EVNSPC đã đồng ý tham gia dự án JCM về tài trợ mua sắm máy biến áp armourphous nói trên.

Trong tháng 2/2015, các Bên đã ký kết Biên bản thoả thuận thành lập liên doanh JCM Consortium để nộp hồ sơ dự án lên Bộ Môi trường Nhật Bản (MOEJ) xin khoản tài trợ, EVN SPC cũng đã ký Hợp đồng hỗ trợ kỹ thuật với Công ty Yuko Keiso. Đến nay, thông qua Tổ chức GEC (Global Environment Center, là một đơn vị trực thuộc MOEJ), Bộ Môi trường Nhật Bản chính thức công bố tài trợ dự án với số tiền đến 50% giá trị các máy biến áp armourphos được mua trong hợp đồng năm 2015 - giai đoạn 2, bao gồm 1.618 máy biến áp với tổng giá trị hợp đồng khoảng 88 tỷ đồng.

Đây là loại hình dự án tài trợ rất mới mẽ, EVN SPC là đơn vị đầu tiên trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam tham gia và là dự án JCM đầu tiên tại Việt Nam được MOEJ công bố tài trợ chính thức.

Trách nhiệm các Bên tham gia JCM Consortium

Trách nhiệm của EVN SPC:

 • Thực hiện việc mua sắm, lắp đặt, vận hành máy biến áp amorphous với sự giám sát của Công ty Tư vấn Yuko Keiso.
 • Cung cấp các hồ sơ tài chính, kỹ thuật (điều kiện bảo hành máy biến áp, kế hoạch mua sắm giai đoạn 2…) để hỗ trợ Yuko Keiso xin khoản viện trợ JCM từ MOEJ.
 • Cung cấp thông tin và dữ liệu vận hành hằng năm của máy biến áp amorphous để Yuko Keiso tính toán lượng giảm phát thải CO2.
 • Thực hiện theo phương thức và quy trình bảo trì máy biến áp khi có hư hỏng theo khuyến nghị của Yuko Keiso thông qua các số liệu báo cáo.

Trách nhiệm của Yuko Keiso:

 • Giám sát việc mua sắm, lắp đặt, vận hành máy biến áp amorphous.
 • Thay mặt liên danh, để xin khoản viện trợ từ Bộ Môi trường Nhật Bản, sau đó chuyển cho phía Việt Nam toàn bộ khoản viện trợ.
 • Giám sát số lượng máy biến áp của dự án theo quy định.
 • Thay mặt liên danh giám sát và báo cáo lượng giảm phát thải CO2 cho Bộ Môi Trường Nhật Bản, để từ đó thông báo cho phía Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam theo thỏa thuận giữa 2 bộ đã ký.
 • Yuko keiso thực hiện báo cáo định kỳ cho Bộ Môi trường Nhật và chịu chi phí khảo sát hiện trường cùng với Bộ Môi trường Nhật nếu có.

Các điều khoản thực thi

 • Chỉ áp dụng với các máy biến áp armourphous mua sắm ở hợp đồng mua máy biến áp 2015 - giai đoạn 2.
 • Trong vòng 3 tháng sau khi nhận máy biến áp theo hợp đồng, EVN SPC phải lắp máy biến áp  armourphous đầu tiên và báo cáo cho Công ty Yuko Keiso để kiểm soát và đề xuất thực hiện các thủ tục thanh toán cho đợt đầu tiên.
 • Các máy biến áp còn lại phải được lắp đặt trong năm 2015, càng sớm càng tốt để đảm bảo nhận hết số tiền tài trợ trong năm. Hạn chót hoàn tất lắp đặt là tháng 1/2016.
 • EVN SPC cung cấp bằng chứng lắp đặt và vận hành máy biến áp trong vòng 2 tháng sau khi lắp đặt bao gồm: Biên bản nghiệm thu đưa vào vận hành, hình chụp máy biến áp trong kho và trạm biến áp đã lắp đặt vận hành.
 • Hàng năm, EVNSPC phải báo cáo tình hình vận hành (số lượng) các MBA armourphous cho Yuko Keiso (thực hiện đến năm 2020).
 • Yuko Keiso sẽ chuyển toàn bộ số tiền viện trợ JCM cho EVN SPC trong vòng 6 tháng sau khi toàn bộ số MBA amorphous được lắp đặt và vận hành trên lưới. Dự kiến vào tháng 8/2016.

Để đảm bảo sự thành công cho dự án, Tổng công ty và các Công ty Điện lực cần nỗ lực để thực hiện tốt các yêu cầu và điều khoản, thực hiện lắp đặt các máy biến áp armourphos, báo cáo và cung cấp các bằng chứng lắp đặt đúng theo yêu cầu và đúng hạn định, tổ chức vận hành, bảo quản các trạm biến áp và thực hiện báo cáo định kỳ hàng năm đến 2020.

                    Nguyễn Đắc Thắng

(https://evnspc.vn/ViewArticle/ArticleID/ARTICLE15087058)