Tầm nhìn và định hướng phát triển

 

S dụng hiệu quả những nguồn tài nguyên sẽ tạo ra tài sản và việc tối đa hóa sử dụng các tài sản hiện có sẽ tạo ra tài sản nhiều hơn. Trong xu hướng phát triển của quản lý tiên tiến, điều đó vô cùng quan trọng để tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất. Khái niệm “không gian tối ưu” và “công nghệ xanh” là những khái niệm quan trọng thường được sử dụng trong lĩnh vực quản lý tòa nhà tự động, nhưng bây giờ một khái niệm quan trọng khác đã được thêm vào “tối đa hóa giá trị xây dựng”.

 

Ngoài một môi trường thoải mái , tòa nhà thông minh cần được cung cấp các công nghệ tiên tiến để kiểm soát những hoạt động của tòa nhà, giám sát từ xa, mạng lưới an ninh mạng để tạo mới và nâng cao giá trị không chỉ cho tòa nhà và những người làm việc trong tòa nhà mà còn nâng cao giá trị tài sản và thông tin xử lý  trong tòa nhà.

 

Tại công ty Yuko Việt Nam, chúng tôi kết hợp kinh nghiệm tích lũy được trong sự phát triển của hệ thống điều khiển tòa nhà với công nghệ tiên tiến nhất để mở ra một kỷ nguyên mới trong lĩnh vực quản lý giám sát tòa nhà.