Khởi động dự án "Ứng dụng máy biến áp lõi tôn vô định hình trên lưới điện phân phối khu vực miền Trung và miền Nam Việt Nam"

Sáng ngày 26/2/2016, tại trụ sở Công ty Điện lực Lâm Đồng, Công ty Yuko-Keiso phối hợp với Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tổ chức cuộc họp khởi động dự án “Ứng dụng máy biến áp lõi tôn vô định hình trong lưới điện phân phối khu vực miền Trung và miền Nam Việt Nam”. Cuộc họp có sự tham dự của đại diện Trung tâm Môi trường hải ngoại Nhật Bản (OECC), đại diện Tổng công ty Điện lực miền Trung, Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Điện lực Đà Nẵng và Công ty Điện lực Khánh Hòa, đại diện nhà cung cấp - Công ty Cổ phần Thiết bị điện (THIBIDI) và đơn vị tư vấn – Công ty Yuko-Keiso. Tổng công ty Điện lực miền Trung đến tham dự cuộc họp với thành phần gồm đại diện các Ban Vật tư, Kỹ thuật và Quan hệ quốc tế. Chủ trì cuộc họp là ông Hồ Quang Ái – Phó Tổng giám đốc EVNSPC và ông Ryuzo Ota – Giám đốc đại diện của Công ty Yuko-Keiso.
    


Cuộc họp khởi động dự án “Ứng dụng máy biến áp lõi tôn vô định hình trong lưới điện phân phối khu vực miền Trung và miền Nam Việt NamTại cuộc họp, các bên đã thảo luận và thống nhất các nội dung liên quan đến quá trình thực hiện dự án như: Cơ chế thực hiện dự án, kế hoạch thực hiện, chương trình làm việc trong thời gian đến giữa các bên cũng như kế hoạch thực hiện dự án của từng đơn vị, các đại diện được cử tham gia dự án của các đơn vị, cách thức thu thập và lưu trữ thông tin, hình ảnh và các báo cáo định kỳ của dự án.

JCM là một cơ chế tín dụng liên kết giữa Nhật Bản và các nước khác, trong đó Việt Nam tham gia vào tháng 7/2013 thông qua Bản ghi nhớ hợp tác về “Tăng trưởng carbon thấp và xây dựng cơ chế tín chỉ chung JCM”. Theo cơ chế này, khi doanh nghiệp Nhật Bản tư vấn, chuyển giao các công nghệ tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải cho các doanh nghiệp Việt Nam thì sẽ được hưởng tín dụng ưu đãi từ phía Nhật Bản, mức tín dụng tối đa lên đến 50% tổng chi phí dự án, đồng thời lượng CO2 cắt giảm sẽ được tính cho phía Nhật Bản.

EVNCPC tham gia dự án với kế hoạch mua sắm 1.003 máy biến áp lõi tôn vô định hình để lắp đặt trên lưới điện phân phối với mục tiêu giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đồng thời giảm lượng phát thải nhà kính, góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững của EVNCPC.
 


Thu Hằng – Hồng Ngọc

(https://www.cpc.vn/Home/Ttuc_Detail.aspx?pm=ttuc&sj=TN&id=16594#.WFzZR2WXDIU)